a

Algemene voorwaarden

Overeenkomst van opdracht Websites & Applicaties

Appmaniacs

Geldropseweg 104, 5611 SL Eindhoven
Kvk nummer: 60634006
BTW nummer: NL001691040b13

Overwegingen:

 • Opdrachtgever is werkzaam op het gebied van webdesign en applicaties.
 • Opdrachtnemer is door Opdrachtgever benaderd om de hierna omschreven werkzaamheden te verrichten en is bereid deze werkzaamheden te verrichten.

Partijen komen als volgt overeen:

Artikel 1: De Opdracht

Opdrachtgever verleent opdracht aan Opdrachtnemer voor:

 • Ontwikkeling en vormgeving van websites/webapplicaties.
 • Bouwen van websites/webapplicaties en software.
 • Beeldbewerking en animaties.
 • Bouwen van clickable demo’s.
 • Meedenken in het productontwikkelingsproces.
 • Ontwerpen van bedrijfslogo’s.

Opdrachtnemer zal de opdracht naar eigen inzicht uitvoeren en streeft ernaar om deze binnen twee maanden na akkoord af te ronden.

Artikel 2: Vergoeding

Opdrachtnemer ontvangt een maandelijkse vergoeding zoals gespecificeerd in de email, exclusief BTW. Als de opdracht langer duurt dan oorspronkelijk gepland, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Duur en Beëindiging

De overeenkomst heeft een minimale looptijd van 24 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Bij vroegtijdige beëindiging worden de resterende maandelijkse kosten in een keer in rekening gebracht.

Artikel 4: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie.

Artikel 5: Bedrijfsmiddelen

Alle bedrijfsmiddelen en documentatie worden na beëindiging van de overeenkomst geretourneerd aan de Opdrachtgever.

Artikel 6: Eigendom Werk

Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van het opgeleverde werk alleen gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

Artikel 7: Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die ontstaat door het product, inclusief maar niet beperkt tot schade door datalekken.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid Privacy en Datalekken

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van een privacyverklaring en het melden en afhandelen van eventuele datalekken.

 

Artikel 9: Algemene Clausules

 1. Deze overeenkomst bevat de volledige afspraken tussen partijen (‘entire agreement’).
 2. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10: Jurisdictie

 • Deze overeenkomst valt onder Nederlands recht.
 • Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.